סרטן ערמונית 10.04.2022

השפעת תוספת דרולוטמיד על מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי

במחקר נמצא כי הוספת דרולוטמיד למשלב של טיפול להפחתת אנדרוגן ודוקיסקטל מאריכה את השרידות הכוללת של מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עם רגישות לטיפול הורמונלי

תאי סרטן ערמונית (אילוסטרציה)

דרולוטאמיד הינו מעכב פוטנטי לקולטנים לאנדרוגנים אשר נמצא קשור לעלייה בשרידות הכוללת של מטופלים עם סרטן ערמונית לא גרורתית עמידה לסירוס. טרם ידוע האם שילוב בין טיפול עם דרולוטאמיד, טיפול הפחתת אנדרוגן, ודוקסיטקסל יעלה את שיעורי השרידות של מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי שרגיש לטיפול הורמונלי.

במחקר פאזה 3 שבוצע בהשתתפות מרכזים רפואיים רבים מרחבי העולם, מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי שרגיש לטיפול הורמונלי הוקצו אקראית (ביחס של 1:1) לקבלת דארולוטמיד (במינון של 600 מ"ג פעמיים ביום) או אינבו, בשילוב עם טיפול להפחתת אנדרוגן ודוקסיטקסל. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות כוללת.

בניתוח הנתונים הראשוני נכללו 1,306 נבדקים (651 בקבוצת הטיפול עם דרולוטמיד ו-655 בקבוצת מקרי הביקורת), מהם 86.1% נמצאו עם מחלה גרורתית במעמד האבחנון הראשוני.

בתאריך סף שנקבע מראש (25 לאוקטובר 2021) נמצא כי הסיכון לתמותה היה נמוך ב-32.5%, עבור קבוצת הטיפול עם דרולוטמיד בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת (יחס סיכונים של 0.68, רווח בר-סמך של 95%, 0.57-0.8; p<0.001).

כמו כן, טיפול בדרולוטמיד נמצא קשור לשיפור בתוצאים השניוניים שנקבעו מראש עבור תת הקבוצות השונות. שיעור תופעות הלוואי היה שווה בין קבוצות המחקר, והיארעות של תופעות הלוואי השכיחות ביותר (שאירעו עבור יותר מ-10% מהנבדקים) היתה גבוה ביותר בתקופת הטיפול עם דוקסיטקסל.

תדירות הופעת תופעות לוואי בדרגה 3 או 4 היתה 66.1% בקבוצת הטיפול עם דרולוטמיד לעומת 63.5% בקבוצת מקרי הביקורת. נויטרופניה היתה תופעת הלוואי החמורה השכיחה ביותר (33.7% בקבוצת הטיפול עם דרולוטמיד ו-34.2% בקבוצת מקרי הביקורת).

מסקנת החוקרים היתה כי למטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי שרגיש לטיפול הורמונלי אשר טופלו במשלב הכולל דרולוטמיד היתה שרידות כוללת ארוכה באופן מובהק בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת. בנוסף נמצא כי הוספת דרולוטמיד לטיפול המשולב של טיפול מפחית אנדרוגן ודוקסיטקסל הובילה לשיפור בתוצאים השניוניים. תדירות הופעת תופעות הלוואי היתה דומה בין קבוצות המחקר.

מקור:

Matthew R. Smith, et al. (2022) “Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer.” The New England Journal of Medicine, published online Feb. 17th 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2119115

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית,  גרורות,  רגישות לטיפול הורומונלי,  אנדרוגנים,  דרולוטמיד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו