סרטן ערמונית 21.06.2021

טיפול HIFU מקומי לטיפול בסרטן ערמונית קדמי בהשוואה לאחורי

HIFU פחות אפקטיבי לטיפול בסרטן ערמונית קדמי לעומת כטיפול בסרטן ערמונית אחורי

במחקר שהתפרסם בכתב העת World Journal of Urology, החוקרים כללו 598 מטופלים שעברו HIFUי(High intensity focal ultrasound) מקומי (בין מרץ 2007 עד נובמבר 2016). המחקר הוא מחקר פרוספקטיבי והמטופלים נאספו מתוך מאגר לאומי. בוצע מעקב באמצעות ביקורים במרפאה (פעם בשלושה חודשים), בדיקת PSA בשנה הראשונה, בדיקת mpMRI כל 6-12 חודשים (עם ביופסיה לנגעים חשודים). כישלון של הטיפול הוגדר ככל טיפול שניוני (ADT או כימותרפיה, כריותרפיה, ERBT, RRP או טיפול HIFU חוזר), חזרה של הגידול עם גליסון מעל 3 או גליסון מעל 4 בביופסיה ללא טיפול נוסף, גרורות או תמותה הקשורה בסרטן ערמונית. המשתתפים עם סרטן ערמונית קדמי הושוו לאלה עם סרטן ערמונית אחורי.

267 מטופלים נכללו במחקר. מתוכם ל-45 מטופלים היה סרטן ערמונית קדמי שטופל ב-HIFU ול-222 היה סרטן ערמונית אחורי שטופל ב-HIFU. הגיל החציוני היה 64 שנים בקבוצה הראשונה ו-66 בקבוצה השנייה. רמות ה-PSA בשתי הקבוצות היו דומות, 7.4 ננוגרם למ"ל בקבוצת הסרטן הקדמי ו-6.92 ננוגרם למ"ל בקבוצת הסרטן האחורי. בקבוצה הקדמית, ל-84% מהמטופלים הייתה דרגת גליסון של 3+4 ואילו בקבוצה השנייה ל-82%. ל-16% מהמטופלים בשתיה קבוצות הייתה דרגת גליסון 4+3. ל-0% בקבוצת הסרטן הקדמי ול-2% בקבוצת הסרטן האחורי הייתה דרגת גליסון 4+4. נפח הערמונית היה דומה בשתי הקבוצות (33 מ"ל לעומת 36 מ"ל, p=0.315). מספר הביופסיות החיוביות היה שונה בין שתי הקבוצות, 7 בקבוצה הקדמית ו-5 בקבוצה האחורית (p=0.009) אך אורך הממצא היה דומה, כמו גם אחוז הסרטן המקסימלי. 17 מתוך 45 (37.8%) מתוך המטופלים עם סרטן קדמי נזקקו לטיפול נוסף, זאת לעומת 45 מתוך 222 מטופלים עם סרטן אחורי (20.3%), p=0.019.

החוקרים סיכמו שטיפול HIFU בסרטן ערמונית קדמי עשוי להיות פחות אפקטיבי בהשוואה לטיפול כזה במטופלים עם סרטן ערמונית אחורי.

מקור:

Huber, P.M., Afzal, N., Arya, M. et al. Focal HIFU therapy for anterior compared to posterior prostate cancer lesions. World J Urol 39, 1115–1119 (2021). https://doi.org/10.1007/s00345-020-03297-7

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  HIFU,  מחקרים
תגובות