TKI 21.09.2020

קשר בין טיפול במעכב טירוזין-קינאז, יתר לחץ דם ותוצאות טיפול בסרטן כליה גרורתי

התופעה של יתר לחץ דם המושרה על ידי TKI מהווה גורם פרוגנוסטי חיובי להתקדמות המחלה בחולים עם  סרטן כליה גרורתי

תרופות מעכבות טירוזין-קינאז (TKI) נחשבות לטיפול קו ראשון בסרטן תאי כליות גרורתי (RCC). יתר לחץ דם המושרה על ידי TKI מוכר כתופעת לוואי שלילית שכיחה בחולים אלו תחת טיפול זה. מחקר זה נועד לחקור קשר בין יתר לחץ דם המושרה על ידי TKI לבין תוצאות הטיפול בחולי RCC גרורתי.

במחקר הוערכו נתונים רטרוספקטיביים הנוגעים לחולים עם RCC גרורתי מאושר היסטולוגית או רדיולוגית שטופלו ב-sunitinib, pazopanib, יsorafenib, axitinib או cabozantinib בין יוני 2012 למאי 2019. החוקרים הוציאו מהתיקים הרפואיים מידע קליני ומדידות לחץ דם סדרתיות עבור כל מטופל. לאחר מכן בוצעה השוואה של שיעור תגובה אובייקטיבי, הישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS) והישרדות של 12 חודשים בין יתר לחץ דם המושרה על ידי TKIי(TIH) לבין קבוצות שאינן TIH תוך שימוש בבדיקות χ2. מתוך 72 חולים שנבדקו, 52 עמדו בקריטריונים לזכאות למחקר. הגיל החציוני באבחון היה 61 שנים (טווח: 42-85 שנים) עם דומיננטיות גברית ברורה. לרוב החולים הייתה היסטוריה של כריתת כליה עם פתולוגיית תאים שקופים (clear cell). כמעט כל החולים עברו טיפול קו ראשון ב-TKI עם sunitinib או pazopanib. המעקב החציוני היה 11 חודשים. כמחצית מהחולים פיתחו יתר לחץ דם שהושרה על ידי TKI (דרגה 2-3). בקבוצת TIHי82% החלו בתרופה נגד יתר לחץ דם. חציון PFS של 30.5 שבועות נמדד בקבוצת TIH לעומת 22.2 שבועות בקבוצה ללא TIH. שיעורי ההישרדות 6 חודשים ו-12 חודשים עבור TIH היו 82% ו-56%, בהתאמה בהשוואה ל-76% ו-44% בקבוצה ללא TIH.

החוקרים מסכמים כי התופעה של יתר לחץ דם המושרה על ידי TKI מהווה גורם פרוגנוסטי חיובי להתקדמות המחלה בחולים עם  סרטן כליה גרורתי.

מקור:

Gadd, M., Pranavan, G., & Malik, L. (2020). Association between tyrosine-kinase inhibitor induced hypertension and treatment outcomes in metastatic renal cancer. Cancer reports (Hoboken, N.J.), e1275. Advance online publication.

נושאים קשורים:  TKI,  יתר לחץ דם,  סרטן הכליה,  מחקרים
תגובות