ניבולומאב 21.09.2020

טיפול בסרטן כליה מתקדם עם ניבולומאב

היתרונות הקליניים של nivolumab לעומת everolimus בחולים שטופלו בעבר בסרטן כליה מתקדם נמשכות לטווח הארוך

במחקר ה-CheckMate 025, בו נערכה השוואה ישירה בין טיפול ב-nivolumab לבין everolimus בחולים עם קרצינומה מתקדמת של תאי הכליה (aRCC), נמצא יתרון בולט לnivolumab מבחינת היעילות הקלינית, בטיחות וסבילות הטיפול. כעת, במחקר הנוכחי, בוצעה השוואה חוזרת של היתרונות הקליניים לטווח הארוך יותר.

ניסוי ה-CheckMate 025 בוצע כניסוי אקראי, בעל תווית פתוחה, שלב 3, וכלל חולים עם aRCC מסוג clear cell שטופלו בעבר במשטר או שני משטרים של טיפול אנטי-אנגיוגני. החולים חולקו באקראי לטיפול ב-nivolumabי(3 מ"ג / ק"ג כל שבועיים) או לטיפול ב-Everolimusי(10 מ"ג פעם ביום) עד להתקדמות מחלה או לרמת רעילות בלתי מתקבלת. המדד העיקרי היה הישרדות כוללת. מדדי המשנה היו שיעור התגובה האובייקטיבי המאומת,(ORR) הישרדות ללא התקדמות (PFS), בטיחות ואיכות חיים הקשורה לבריאות.

תוצאות המחקר הראו כי גם לאחר חמש שנים ישנו יתרון ברור לטיפול ב- nivolumab לעומת Everolimus מבחינת הארכת חיי החולים, מתן מענה ארוך טווח לטיפול, שיפור איכות החיים ופרופיל בטיחות. התוצאות מראות כי היתרונות הקליניים של nivolumab לעומת everolimus בחולים שטופלו בעבר בסרטן כליה מתקדם נמשכות לטווח הארוך.

מקור:

Motzer, R. J., Escudier, B., George, S., Hammers, H. J., Srinivas, S., Tykodi, S. S., Sosman, J. A., Plimack, E. R., Procopio, G., McDermott, D. F., Castellano, D., Choueiri, T. K., Donskov, F., Gurney, H., Oudard, S., Richardet, M., Peltola, K., Alva, A. S., Carducci, M., Wagstaff, J., … Tannir, N. M. (2020). Nivolumab versus everolimus in patients with advanced renal cell carcinoma: Updated results with long-term follow-up of the randomized, open-label, phase 3 CheckMate 025 trial. Cancer, 10.1002/cncr.33033. Advance online publication.

נושאים קשורים:  ניבולומאב,  aRCC,  מחקרים
תגובות