אקסיטניב 21.09.2020

השוואה בין אקסיטיניב וניבולומאב כטיפול קו שני בחולים עם סרטן כליה גרורתי

אקסיטיניב הביא לשיעור תגובה טוב יותר מאשר ניבולומאב. נדרשים מחקרים פרוספקטיביים נוספים באקראי לצורך הבנה טובה יותר ותכנון מיטבי של טיפול רצף זה

טיפול רצף (sequential therapy) המתחיל כטיפול ספציפי ממוקד וממשיך לקווי טיפול נוספים  מהווה את משטר הטיפול הסטנדרטי בקרצינומה של תאי כליה גרורתית (mRCC) גם בעידן של מעכבי נקודות בקרה חיסוניות. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את התוצאות הקליניות בין אקסיטיניב לניבולומאב כטיפול קו שני לאחר טיפול ממוקד קודם בחולי mRCC.

החוקרים כללו במחקר 80 חולים שכבר קיבלו טיפול קו ראשון ל-mRCC.י41 מטופלים שטופלו באקסיטיניב ו-39 חולים שטופלו בניבולומאב. התוצאים הקלינים של חולים אלו הושוו באופן רטרוספקטיבי מבחינת יעילות הטיפול ובטיחותו.

החוקרים הראו כי שיעור התועלת הקלינית של אקסיטיניב (82.9%) היה גבוה באופן מובהק משיעורו של ניבולומאב (56.4%) כאשר חולים שקיבלו אקסיטיניב נטו להראות הישרדות ארוכה יותר ללא התקדמות (PFS)  בהשוואה לאלה שקיבלו ניבולומאב (10.5 חודשים לעומת 7.3 חודשים (p = 0.067) אך ללא הבדל בהישרדות הכללית (OS) של שתי הקבוצות. ההיארעות של תופעות לוואי בדרגה ≥ 3 הייתה דומה בין שתי הקבוצות, אולם מטופל אחד בקבוצת הניבולומאב נפטר כתוצאה מתופעת לוואי חיסונית הקשורה בטיפול. בנוסף, מודל מפגעים פרופורציונליים של קוקס הראה כי KPS טרם הטיפול, היחס בין נויטרופילים-לימפוציטים בבסיס (NLR) והתגובה האובייקטיבית בטיפול קו שני היו קשורים באופן משמעותי להישרדות ללא התקדמות המחלה. כמו כן, KPS לפני הטיפול, מספר האיברים הגרורתיים ותגובה אובייקטיבית בטיפול קו שני חיזו בצורה טובה את ההישרדות הכוללת בכלל הנבדקים.

למרות שהפרוגנוזה לא הייתה שונה באופן ניכר בין שתי הקבוצות, אקסיטיניב הביא לשיעור תגובה טוב יותר מאשר ניבולומאב. נדרשים מחקרים פרוספקטיביים נוספים באקראי לצורך הבנה טובה יותר ותכנון מיטבי של טיפול רצף זה.

מקור: 

Suzuki, K., Terakawa, T., Furukawa, J., Harada, K., Hinata, N., Nakano, Y., & Fujisawa, M. (2020). Clinical outcomes of second-line treatment following prior targeted therapy in patients with metastatic renal cell carcinoma: a comparison of axitinib and nivolumab. International journal of clinical oncology, 10.1007/s10147-020-01708-8. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10147-020-01708-8

נושאים קשורים:  אקסיטניב,  קרצינומה של תאים כלייתיים גרורתיים,  ניבולומאב,  טיפול קו שני,  טיפול ממוקד,  מחקרים
תגובות