ברכיתרפיה (BT) באמצעות קרינה במינון נמוך (LDR) עם השתלת מקור קבועה או קרינה במינון גבוה עם השתלת מקור זמנית (HDR) הינה אופציה טיפולית מקובלת עבור חולים נבחרים עם סרטן ערמונית בכל קבוצות הסיכון.

היתרונות של HDR-BT על פני LDR-BT כוללים את היכולת להשתמש באותו מקור עבור גידולים אחרים, תלות מפעיל נמוכה ובדרך כלל פחות גירויים חריפים. לעומת זאת, היתרונות של LDR-HT הינם תזמון קל יותר של הפרוצדורה, עלויות ציוד ראשוניות נמוכות יותר, העדר צורך בחדר ממוגן, השלמת הטיפול בשתל אחד ומידע יותר מהימן ממחקרים קליניים.

מחקרים פרוספקטיביים שהשוו את שתי השיטות ואת שתיהן לשיטות טיפול אחרות (כדוגמת רדיותרפיית קרן חיצונית- EBRT) הדגימו יעילות דומה.

השיעור החמש שנתי של העדר כשלון ביוכימי של הטיפול עבור חולים בסיכון נמוך, בינוני או גבוה הינו מעל 85%, 69-97% ו-63-80% בהתאמה. ברכיתרפיה יחד עם EBRT הינה גישה טיפולית מקובלת בחולים נבחרים בסיכון בינוני או גבוה.

שיעור השרידות הכללית, גרורות רחוקות, ותמותה מסרטן הינו מעל 85%, פחות מ-10% ופחות מ-5% בהתאמה. רעילות בדרגה 3-4 הקשורה ב-HDR-BT ו-LDR-BT הינה נדירה ונמוכה מ-4% ברוב המחקרים. איכות החיים של חולים העוברים ברכיתרפיה עדיפה על פני זו של חולים העוברים ניתוח.

מקור: 

Zaorsky, N.G. et al. (2017) Nature Reviews Urology. 14, 415.
http://www.nature.com/nrurol/journal/v14/n7/abs/nrurol.2017.76.html

נושאים קשורים:  ברכיתרפיה,  HDR-BT,  LDR-BT,  EBRT,  הקרנות,  סרטן ערמונית,  מחקרים